Doktorantka SDNS w składzie Krajowej Rady Doktorantów

Wraz z Nowym Rokiem pracę rozpoczął nowy Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w którego skład weszła mgr Katarzyna Kowalik – Przewodnicząca Rady Doktorantów UwB.

Życzymy Pani Magister owocnych obrad i wiele satysfakcji z podejmowanych wyzwań.