Nowy skład Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

W dniu 21.10.2022 r. odbyły się wybory do Rad Szkół Doktorskich.

Radę Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB konstytuują w nowej kadencji następujący doktoranci:

Dyscyplina: ekonomia i finansemgr Krzysztof Rajtarski

Dyscyplina: nauki prawnemgr Piotr Betkowski, mgr Katarzyna Kowalik, mgr Mateusz Ułanowicz

Dyscyplina: nauki socjologicznemgr Maciej Alimowski, mgr Paweł Staniurski

Dyscyplina: pedagogika mgr Paulina Czygier, mgr Jessica Nowak

Nowo wybranym członkom Rady składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnych obrad