Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów o szczególnych potrzebach edukacyjnych 

Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Dr hab. Karol Konaszewski prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok  

Tel: 85 745 78 89

k.konaszewski@uwb.edu.pl

Godziny przyjęć:

wtorek 8:30 – 10:00

środa 8:30 – 10:00

czwartek 11:45 – 13:15