Nowe akty prawne

W zakładce AKTY PRAWNE pojawiły się trzy nowe KOMUNIKATY:

  1. Rektora UwB w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2022/2023 dla doktorantów szkół doktorskich UwB
  2. Dyrektora SDNS w sprawie wzorów sprawozdań: rocznego i śródokresowego oraz wzoru opinii promotora obowiązujących od roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku
  3. Dyrektora SDNS w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami tam zawartymi