Zaproszenie na I Ogólnopolski Szczeciński Kongres Młodych Naukowców „LegalTech&FinTech”

Interdyscyplinarne Koło Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają Państwa do udziału w I Ogólnopolskim „Szczecińskim Kongresie Młodych Naukowców LegalTech&FinTech”. 

𝐊𝐈𝐄𝐃𝐘?
Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 maja 2022 w godzinach 9:00-18:00 w formie online na platformie Microsoft Teams. 

TEMATYKA 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐂𝐉I? 

Pierwszy dzień konferencji zostanie poświęcony tematyce LegalTech, drugi – tematyce FinTech. Zakładamy, iż wydarzenie zyska aprobatę i zainteresowanie młodych naukowców z zakresu dyscyplin naukowych obejmujących: nauki prawne, ekonomię i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, a także kierunków technicznych. W celu uatrakcyjnienia wydarzenia, a także nadania mu charakteru praktycznego planujemy również uczestnictwo przedstawicieli firm technologicznych oraz związanych z finansami. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? 

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy badaczy, doktorantów i doktorów, a także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką konferencji, chcące zaprezentować wyniki swoich badań szerszej publiczności

• Do uczestnictwa biernego zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką FinTech oraz LegalTech. 

𝐔𝐂𝐙𝐄𝐒𝐓𝐍𝐈𝐂𝐓𝐖𝐎𝐂𝐙𝐘𝐍𝐍𝐄𝐈𝐁𝐈𝐄𝐑𝐍𝐄 – 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐄

UCZESTNICTWO CZYNNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
1. Przesłanie abstraktu według wytycznych dostępnych pod adresem: https://tiny.pl/925wj

2. Wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/9bKffdykZNhy5zND6

3. Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu czynnego uczestnictwa. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem wskazanym wyżej.


4. Akceptacja przepisów RODO w formularzu czynnego uczestnictwa. 

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego na konferencję należy dokonać do godz. 23:59 dnia 8 maja 2022 r.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 15 maja 2022 r. na adres e-mail wysłany podczas zgłoszenia.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. 

UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem: https://forms.gle/Y23mVx8xU9UxdHUP6

Czynności tej należy dokonać do godz. 23:59 dnia 20 maja 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji. 

𝐅𝐀𝐐
• Link do wydarzenia zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez kilku uczestników;
• Czas wystąpienia wynosi maksymalnie 20 min;
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji); 

𝐏𝐘𝐓𝐀𝐍𝐈𝐀?

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt na adres: kongresmlodychnaukowcow@gmail.com 

Link do profilu na FB: https://fb.me/e/2AsGyYRtZ