Dni NCN w Białymstoku

Zapraszamy do udziału w Dniach NCN w Białymstoku. Ruszyła rejestracja na warsztaty

Jak poprawnie przygotować wniosek o grant? Jak wygląda ocena wniosków w NCN? Jak przygotować plan zarządzania danymi badawczymi? Odpowiedzi na pytania będzie można poznać w trakcie Dni NCN, które w dniach 11 i 12 maja odbędą się w Białymstoku.

Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie badaczek i badaczy na różnych etapach kariery, pracujących w różnych ośrodkach, do udziału w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki i wsparcie ich w przygotowywaniu wniosków o granty NCN. W programie Dni NCN znalazły się otwarte spotkania oraz warsztaty dla wnioskodawców, a także pracowników administracyjnych jednostek naukowych. Laureaci dotychczasowych konkursów NCN opowiedzą o swoich badaniach prowadzonych dzięki uzyskanym grantom.

Dni NCN to wydarzenie cykliczne, odbywające się za każdym razem w innym mieście. Gospodarzem ósmej edycji jest Uniwersytet w Białymstoku. W gronie współorganizatorów są również inne podlaskie jednostki naukowe: Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Szczegółowy program oraz link do formularza rejestracyjnego można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.