Cykl szkoleń on-line z zakresu ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych

Instytut Innowacji i Technologii PB sp. z o.o., Biuro Transferu Technologii UMB oraz Wschodni Ośrodek Transferu Technologii UwB zapraszają na cykl szkoleń on-line z zakresu tematyki ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników badań naukowych w ramach projektu INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0.


www.uwb.edu.pl/inkubator-innowacyjnosci-4-0