Bezpłatne ćwiczenia z pisania projektów

Bezpłatne, praktyczne ćwiczeniach z pisaniem projektów.

Inicjatywa ma na celu zapoznanie młodych ludzi z rozległą terminologią funduszy unijnych i ich wdrażania. Pragnę jednocześnie podkreślić, że inicjatywą tą zostało objętych jedynie 5 uczelni w Polsce.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w UwB, w ramach projektu PBU Wandering Academy. Uczestnicy 1,5 h wykładu otrzymają gotowe zestawy materiałów promocyjno – informacyjnych.

Planowany termin – połowa stycznia 2022 r.

Zgłoszenia do 17.12.2021 r. na adres e-mail: a.maj@uwb.edu.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.