PRELUDIUM 20_dofinansowanie projektu badawczego doktoranta SDNS mgr Jakuba A. Farhana

Doktorant II roku SDNS mgr Jakub A. Farhan otrzymał grant w rozstrzygniętym właśnie konkursie NCN – PRELUDIUM 20.

Na swoje badania nt. Przeciwdziałania chorobom niezakaźnym w unijnym prawie żywnościowym dostanie ponad 95 tys.

Serdecznie gratulujemy !!!