Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 1967) informuję, że na Uniwersytecie w Białymstoku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Nakaz dotyczy pracowników, studentów i doktorantów. Nakazu nie stosuje się w czasie zajęć na terenie uczelni.

Proszę o przestrzeganie nakazu i noszenie maseczek na terenie uczelni.

Dyrektor SDNS UwB

dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB