Przedmiot spoza dyscypliny

Doktoranci do 7 semestru kształcenia włącznie zobowiązani są do realizacji 1 konwersatorium spoza dyscypliny.

Oferta w zakładce KSZTAŁCENIE.

Zapisy na rok akademicki 2022/2023 (semestr zimowy) przyjmuje Sekretariat szkoły do dnia 28.02.2022 r.