Szkolenie_Elektroniczne źródła informacji naukowej

W dniach 27.10.2021 r. i 03.11.2021 r. odbędzie się szkolenie on-line nt. Elektroniczne źródła informacji naukowej.

Spotkanie I – 27.10.2021, w godz. 16.30-17.30

nt. Gdzie i jak szukać informacje do prac naukowych  

Tematyka: wyszukiwanie informacji naukowej w źródłach elektronicznych komercyjnych i otwartych, z uwzględnieniem praw autorskich.

Spotkanie II – 03.11.2021 r., w godz. 16.30-17.30 

nt. Otwarta Nauka – wybrane aspekty

Tematyka:  wybrane aspekty Otwartej Nauki – Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (ze szczegółowym omówieniem udostępniania doktoratów i innych publikacji), identyfikatorów (ORCID, DOI), Planu „S”, Otwartych danych badawczych, Otwartych programów publikowania oraz drapieżnych wydawnictw.

Bliższych informacji udziela Sekretariat SDNS.