Wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii

Informujemy, że w związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni
Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA UCZELNI I INNYCH PODMIOTÓW SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI W CZASIE EPIDEMII.

Dokument jest dostępny w komunikacie na stronie Ministerstwa pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-bezpiecznego-funkcjonowania