Realizacja zajęć w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Doktoranci,

w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku akademickiego, informujemy, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem planu zajęć dydaktycznych na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022. Zajęcia planowane są w ramach kontaktu bezpośredniego, w siedzibie uczelni.

Plan zajęć zostanie udostępniony najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB