Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzania ocen śródokresowych

Terminy posiedzeń komisji do spraw przeprowadzenia ocen śródokresowych: 

– dyscyplina: ekonomia i finanse – 19.10.2021r.

– dyscyplina: nauki prawne – 29.10.2021r.

– dyscyplina: nauki socjologiczne – 18.10.2021r.

– dyscyplina: pedagogika – 18.10.2021r.