Sukces Doktoranta SDNS w konkursie Prawo podatkowe w obliczu nowych technologii

Doktorant I roku Mgr Filip Wyszyński zajął I miejsce w konkursie Prawo podatkowe w obliczu nowych technologii.
Konkurs odbył się w ramach XIV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego pod patronatem Ministerstwa Finansów.Serdecznie gratulujemy.