ZASADY i TRYB REKRUTACJI do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do zapoznania się z zasadami i trybem rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022.

Informacje dostępne są w zakładce KANDYDACI.