2021/2022

Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB na rok akademicki 2021/2022

Lista rankingowa kandydatów w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB na rok akademicki 2021/2022 /plik PDF/

Terminy rozmów kwalifikacyjnych – II ETAP postępowania konkursowego

Terminy rozmów kwalifikacyjnych – II ETAP postępowania konkursowego:

DyscyplinaDataGodziny
Ekonomia i finanse08.09.2021 r.09.00-13.30
Nauki prawne07.09.2021 r.09.00-16.30
Nauki socjologiczne06.09.2021 r.13.00-15.00
Pedagogika06.09.2021 r.11.00-12.45

Terminarz dyżurów Komisji Rekrutacyjnej

W dniach 16-27.08.2021 r. Komisja Rekrutacyjna dostępna będzie według następującego grafiku.

Obowiązuje rezerwacja spotkania – kliknij tu!


REKRUTACJA do SDNS UwB  w roku akademickim 2021/2022- spotkanie online, 25.06.2021 r.

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na spotkanie online w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022.

Spotkanie odbędzie się 25.06.2021 r. o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy Blackbord.

Obowiązuje rejestracja na spotkanie pod adresem: szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl (do dnia 25.06.2021 r., do godz. 15.00).

REKRUTACJA do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB  w roku akademickim 2021/2022 – SPOTKANIE INFORMACYJNE, 19.03.2021 r.

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na spotkanie online w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022.

Spotkanie odbędzie się 19.03.2021 r. o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy Blackbord.

Obowiązuje rejestracja na spotkanie pod adresem: szkoladoktorska.ns@uwb.edu.pl

MATERIAŁY

Zasady i tryb rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 2826 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 KWESTIONARIUSZ KANDYDATA do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych/Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Plik Word

Załącznik nr 3 POMYSŁ BADAWCZY przyszłej rozprawy doktorskiej

Plik Word

Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE PLANOWANEGO PROMOTORA o podjęciu się opieki promotorskiej

Plik Word

Załącznik nr 5 KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH I DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK SPOŁECZNYCH

Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Komunikat nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia składu komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022

Listy potencjalnych promotorów rozpraw doktorskich na rok akademicki 2021/2022 

Ekonomia i finanse

Nauki prawne

Nauki socjologiczne

Pedagogika 

Szkoły doktorskie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)