Ogłoszenie

Szanowni Państwo- Kandydaci,

przypominamy, iż w dniach 07-10.09.2020r. odbędzie się drugi etap postępowania konkursowego – rozmowy kwalifikacyjne.

Każdy z Państwa otrzyma w dniu 03.09.2020 r. powiadomienie w systemie IRK o dniu i godzinie rozmowy.

 Bardzo prosimy o zachowanie zasad bezpieczesńtwa podczas rozmów kwalifikacyjnych