FORUM DOKTORANTÓW

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB serdecznie zaprasza pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także osoby spoza społeczności akademickiej, które zainteresowane są poruszaną problematyką badawczą do udziału w FORUM DOKTORANTÓW Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB.

Spotkania mają na celu zainicjowanie dyskusji nad koncepcjami rozpraw doktorskich Doktorantów SDNS UwB w szerszym gronie. W trakcie spotkania Doktoranci przedstawiać będą swoje koncepcje oraz dotychczasowe wyniki badań (maks. 20 minut), a następnie odbędzie się dyskusja.

Harmonogram spotkań:

EKONOMIA i FINANSE – 11.12.2020 r. – /tematyka/Link do spotkania: https://eu.bbcollab.com/guest/241c3ba9aa4d445bb32bc8e6acaca9de

NAUKI PRAWNE – 20.11.2020 r. i 04.12.2020 r. – /tematyka/Link do spotkania_20.11.2020 r.: https://tiny.pl/728xlLink do spotkania_04.12.2020 r.: https://eu.bbcollab.com/guest/6070248a0c3a458fbca0d0c66b0c317d

NAUKI SOCJOLOGICZNE – 11.12.2020 r. – /tematyka/Link do spotkania: https://eu.bbcollab.com/guest/241c3ba9aa4d445bb32bc8e6acaca9de

PEDAGOGIKA – 27.11.2020 r. – /tematyka/Link do spotkania: https://eu.bbcollab.com/guest/0cde3058ed634c868f567518005966dd