Organizacje doktoranckie

Organizacje doktorancie

Krajowa Reprezentacja Doktorantów: https://krd.edu.pl/

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów: https://www.facebook.com/Rada-Uczelniana-Samorz%C4%85du-Doktorant%C3%B3w-UwB-419543974875833

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Przedstawiciele

III rok:

mgr Przemysław Brzozowski – Przewodniczący

mgr Katarzyna Kowalik – Wiceprzewodnicząca

II rok:

mgr Adriana Kuligowska – Członek Prezydium

mgr Weronika Sołkiewicz  

I rok:

mgr Ewa Łapińska

mgr Michał P. Stokowski

Kontakt:

p.brzozowski@uwb.edu.pl

k.kowalik@uwb.edu.pl

w.solkiewicz@uwb.edu.pl

a.kuligowska@uwb.edu.pl

e.lapinska@uwb.edu.pl

m.stokowski@uwb.edu.pl